Vitajte!

Na tejto stránke Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) sú uverejňované faktúry, objednávky a zmluvy, ktoré je povinné zverejnovať na internete podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.